Tìm trên E-Repositories 

 ........................................................................
Tìm trên Google Scholar 

Tìm kiếm nâng cao
- Đăng nhập: Tại đây.

 ......................................................

Flag Counter

 • Tìm nâng cao
  Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.
 • Tìm theo loại tài liệu
  Trên trang chủ bạn chọn thể loại, chủ đề mình cần. màn hình sẽ hiện ra tiêu đề của những đề mục nhỏ thuộc thể loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn đi tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu.

  Chú ý : Nếu bạn duyệt qua nhiều các đề mục nhỏ , bạn sẽ tìm ra được những tài liệu chính xác với thể loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

 • Tìm theo các chi tiết của tài liệu
  Trên trang chủ của thư viện điện tử, bạn có thể chọn tìm theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại hình tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo alpha b hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách [Tìm nâng cao].
 • Tra cứu nhanh
  Trên cửa sổ trang chủ của thư viện điện tử bạn nhập các thông tin về tài liệu, chương trình tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn.
 • Kết quả tìm
  Danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong thư viện. Bạn chọn ấn phẩm cần thiết và click vào tên ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của ấn phẩm. Muốm xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn (View/Open)
Thông tin bản ghi
Nhan đề: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Al và Mn
Nhan đề khác: 
Tác giả: Đào, Sơn Lâm
Từ khoá: Vật lý chất rắn
Tính chất vật liệu
Vật liệu ZnO
Chế tạo vật liệu
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: H. : ĐHKHTN
Trích dẫn: 64 tr.
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO: cấu trúc mạng tinh thể ZnO; cấu trúc vùng năng lượng; tính chất điện của ZnO; tính chất quang của ZnO; tính chất từ của ZnO; một số thông số của vật liệu khối ZnO; một số ứng dụng của vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: chế tạo mẫu; các phép đo. Kết quả: hệ mẫu Znl-xMnxO; đo hệ mẫu Znl-yAlyO.
URI: http://dl.vnu.edu.vn/handle/11126/4046
Bộ sưu tập: Ngành Vật lý chất rắn (60 44 07)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
01050000718.pdf2.01 MBAdobe PDFXem/Mở

 

Công cụ
Thông tin bản quyền

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.