Tìm trên E-Repositories 

 ........................................................................
Tìm trên Google Scholar 

Tìm kiếm nâng cao
- Đăng nhập: Tại đây.

 ......................................................

Flag Counter

 • Tìm nâng cao
  Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.
 • Tìm theo loại tài liệu
  Trên trang chủ bạn chọn thể loại, chủ đề mình cần. màn hình sẽ hiện ra tiêu đề của những đề mục nhỏ thuộc thể loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn đi tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu.

  Chú ý : Nếu bạn duyệt qua nhiều các đề mục nhỏ , bạn sẽ tìm ra được những tài liệu chính xác với thể loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

 • Tìm theo các chi tiết của tài liệu
  Trên trang chủ của thư viện điện tử, bạn có thể chọn tìm theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại hình tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo alpha b hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách [Tìm nâng cao].
 • Tra cứu nhanh
  Trên cửa sổ trang chủ của thư viện điện tử bạn nhập các thông tin về tài liệu, chương trình tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn.
 • Kết quả tìm
  Danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong thư viện. Bạn chọn ấn phẩm cần thiết và click vào tên ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của ấn phẩm. Muốm xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn (View/Open)
Thông tin bản ghi
Nhan đề: Nguồn nhân lực trong ngành thủy sản ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Văn Hiền
Từ khoá: Lực lượng lao động
Nguồn nhân lực
Thủy sản
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: H. : ĐHKT
Trích dẫn: 102 tr.
Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trình bày thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của ngành thủy sản. Nêu những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở ngành thủy sản trong thời gian qua. Đưa ra một số phương hướng và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ngành thủy sản như: xây dựng mới và tăng cường cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề, các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý, tạo nhiều việc làm mới để tận dụng lao động, hình thành và phát triển thị trường lao động, tăng cường vai trò của Nhà nước, của ngành và chính quyền các địa phương đối với việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực
URI: http://dl.vnu.edu.vn/handle/11126/3061
Bộ sưu tập: Ngành Kinh tế chính trị (60 31 01)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
V_L0_01470.pdf284.85 kBAdobe PDFXem/Mở

 

Công cụ
Thông tin bản quyền

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.