Tìm trên E-Repositories 

 ........................................................................
Tìm trên Google Scholar 

Tìm kiếm nâng cao
- Đăng nhập: Tại đây.

 ......................................................

Flag Counter

 • Tìm nâng cao
  Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic (AND, OR, NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.
 • Tìm theo loại tài liệu
  Trên trang chủ bạn chọn thể loại, chủ đề mình cần. màn hình sẽ hiện ra tiêu đề của những đề mục nhỏ thuộc thể loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn đi tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu.

  Chú ý : Nếu bạn duyệt qua nhiều các đề mục nhỏ , bạn sẽ tìm ra được những tài liệu chính xác với thể loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

 • Tìm theo các chi tiết của tài liệu
  Trên trang chủ của thư viện điện tử, bạn có thể chọn tìm theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại hình tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo alpha b hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách [Tìm nâng cao].
 • Tra cứu nhanh
  Trên cửa sổ trang chủ của thư viện điện tử bạn nhập các thông tin về tài liệu, chương trình tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn.
 • Kết quả tìm
  Danh sách các ấn phẩm tìm thấy trong thư viện. Bạn chọn ấn phẩm cần thiết và click vào tên ấn phẩm đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của ấn phẩm. Muốm xem nội dung tài liệu click vào Xem toàn văn (View/Open)
Thông tin bản ghi
Nhan đề: Nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường
Nhan đề khác: Perceptions of students at high school Nguyen Truong (Vinh, Nghe An province) about school violence
Tác giả: Nguyễn, Thị Thuỳ Dung
Từ khoá: Tâm lý học
Bạo lực học đường
Học sinh
Trung học phổ thông
Tâm lý trẻ vị thành niên
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: $aH. :$bTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trích dẫn: $a115 tr.
Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề bạo lực học đường của học sinh lứa tuổi Phổ thông trung học (PTTH) và làm rõ các khái niệm cơ bản của đề tài như: Khái niệm nhận thức; Khái niệm Bạo lực học đường; Một số đặc điểm tâm-sinh lý của học sinh lứa tuổi PTTH. Khảo sát thực trạng nhận thức của học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về bạo lực học đường với các nội dung: Nhận thức về khái niệm bạo lực học đường; Nhận thức về hình thức bạo lực học đường; Nhận thức về nguyên nhân bạo lực học đường; Nhận thức về hậu quả của bạo lực học đường; Nhận thức về cách phòng tránh bạo lực học đường; Mối quan hệ của nhận thức với thái độ và hành vi của học sinh đối với bạo lực học đường. Đề xuất một số kiến nghị nhằm ngăn chặn hiện tượng bạo lực học đường cho học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP.Vinh-Nghệ An) về vấn đề bạo lực học đường hiện nay.
URI: http://dl.vnu.edu.vn/handle/11126/2696
Bộ sưu tập: Ngành Tâm lý học (60 31 80)

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
02050000842.pdf385.25 kBAdobe PDFXem/Mở

 

Công cụ
Thông tin bản quyền

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.