Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Quy hoạch tuyến tính

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng, Nguyễn, Đình Hóa

Mã sách: TL000001563

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: H. : ĐHQGHN

Quy hoạch tuyến tính

Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng

Mã sách: TL000003092

Số trang: 148 tr.

Thông tin Xuất Bản: H. : ĐHQGHN