Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Chamical engineering fluid mechanics

Tác giả: Darby, Ron

Mã sách: TL000000942

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: NY. : Marcel Dekker

Chemical Engineering Fluid Mechanics

Tác giả: Darby, Ron, Chhabra, Raj P

Mã sách: TL000001562

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: CRC Press