Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
A Brief History of Computing

Tác giả: Gerard O’Regan.

Mã sách: 68589

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Springer

Trusted Computing

Tác giả: Chen, LiqunMitchell, Chris J.Martin, Andrew (Eds.)

Mã sách: 68590

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Springer

Advances in Web Mining and Web Usage Analysis

Tác giả:

Mã sách: 68592

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Springer

Learning to Live in the Knowledge Society

Tác giả: 'Michael Kendall, Brian Samways.

Mã sách: 68594

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: H: Springer

Pro SQL Server 2008 XML

Tác giả: Michael Coles

Mã sách: 68596

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Springer

Digitally Archiving Cultural Objects

Tác giả: Katsushi Ikeuchi, Daisuke Miyazaki

Mã sách: 68597

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Springer

Trang đầuTrang trước12345678910...Trang sau Trang cuối