Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Giáo trình vật lý lượng tử: tóm tăt lý thuyết và bài tập

Tác giả:

Mã sách: 66743

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Giáo dục

Cơ học lượng tử

Tác giả: Nguyễn, Xuân Hãn

Mã sách: TL000001202

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ học lý thuyết

Tác giả: Đào, Văn Dũng

Mã sách: TL000001412

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Polymer dẫn điôt phát quang hữu cơ

Tác giả: Nguyễn, Năng Định

Mã sách: TL000001622

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: H. : ĐHQGHN

Convection and chaos in fluids

Tác giả: Bhattacharjee, J. K.

Mã sách: TL000001887

Số trang: 253 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Solitons and particles

Tác giả: Rebbi, Claudio., Soliani, Giulio

Mã sách: TL000001886

Số trang: 66 tr.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Current algebra and anomalies

Tác giả:

Mã sách: TL000001890

Số trang: 542 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Solitons & polarons in conducting polymers.

Tác giả: Yu, Lu.

Mã sách: TL000001892

Số trang: 761 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Introduction to string field theory

Tác giả: Siegel, Warren

Mã sách: TL000001891

Số trang: 244 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Trang đầuTrang trước12345678910...Trang sau Trang cuối