Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Phương trình đạo hàm riêng

Tác giả:

Mã sách: TL000001632

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: H. : Giáo dục

Cyclic homology of algebras

Tác giả: Seibt, Peter

Mã sách: TL000001895

Số trang: 171 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Spinors in physics and geometry : Trieste 11-13, September 1986

Tác giả:

Mã sách: TL000001894

Số trang: x, 354 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Stochastic quantization

Tác giả:

Mã sách: TL000001900

Số trang: 505 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Structures on manifolds

Tác giả: Yano, Kentarō, Kon, Masahiro.

Mã sách: TL000001924

Số trang: 516 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Trang đầuTrang trước1234Trang sau Trang cuối