Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông

Tác giả:

Mã sách: TL000001626

Số trang:

Thông tin Xuất Bản: H. : ĐHQGHN

Structure of liquid crystal phases

Tác giả: Pershan, P. S.

Mã sách: TL000001918

Số trang: 433 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Advances in multi-photon processes and spectroscopy. Vol 1

Tác giả:

Mã sách: TL000002030

Số trang: 517 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Tác giả:

Mã sách: TL000002050

Số trang:

Thông tin Xuất Bản:

Advances in multi-photon processes and spectroscopy. Vol 3

Tác giả:

Mã sách: TL000002055

Số trang: 343 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Atlas of vibrational spectra of liquid crystals

Tác giả:

Mã sách: TL000002067

Số trang: 319 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific