Hiển thị theo:
Lọc theo:
|
Sắp xếp theo:
Mechanics of micropolar media

Tác giả:

Mã sách: TL000002051

Số trang: 478 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Computer-aided specification techniques

Tác giả: Demetrovics, János

Mã sách: TL000002117

Số trang: 114 p.

Thông tin Xuất Bản: World Scientific

Computer security

Tác giả:

Mã sách: TL000002122

Số trang: 285 p.

Thông tin Xuất Bản: Cham, Switzerland : Springer