Dữ liệu biên mục

Déploiement récursif des robots mobiles dans un réseau de substitution
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: RAZAFIMANDIMBY, Anjalalaina Jean Cristanel
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: efficacité énergétique ,déploiement d''un robot mobile ,Réseau de substitution
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)