Dữ liệu biên mục

Thiết kế, chế tạo và kiểm tra các đặc tính điện của Transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano Carbon
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Hoàng, Hải Liêm
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 4 tr.
Từ khóa: Khoa học vật liệu, Linh kiện nano, Ống nano
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tổng quan: Giới thiệu tổng quan về cấu trúc, các tính chất đặc trưng, các ứng dụng thực tế của ống nano carbon; Giới thiệu sơ lược về transistor hiệu ứng trường (MOSFET); Giới thiệu về transistor hiệu ứng trường ứng dụng ống nano carbon (CNTFET). Thiết bị và phương pháp nghiên cứu: Giới thiệu vật liệu và thiết bị sử dụng trong quá trình chế tạo và khảo sát CNTFET; Trình bày các phương pháp nghiên cứu chế tạo CNTFET. Chế tạo CNTFET: Trình bày chi tiết các bước chế tạo CNTFET. Đo đạc: Khảo sát, đánh giá qui trình chế tạo CNTFET; Kiểm tra đặc tính điện của sản phẩm CNTFET tạo thành.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)