Dữ liệu biên mục

Modélisation et simulation des comportements de mobilité des individus suite la un séisme
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: TRƯƠNG, Hồng Vân
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Séisme ,Evacuation ,Système Multi-agents ,Modèle à base d''agents, ,Simulation ,Modélisation
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)