Dữ liệu biên mục

Holistic Nursing: A Handbook For Practice (Sixth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78092
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Jones & Bartlett Learning
Tình trạng vật lý: 916 p.
Từ khóa: Holistic nursing, Holism, Health and Fitness, Medical
Danh mục: Điều dưỡng, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Important Notice: The digital edition of this book is missing some of the images or content found in the physical edition. This market-leading resource in holistic nursing is published in cooperation with the American Holistic Nurses Association (AHNA). Each chapter is revised and updated by contributors from the best-selling Fifth Edition, as well as new thought leaders from the field of holistic nursing
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)