Dữ liệu biên mục

Holistic Nursing: A Handbook For Practice (Sixth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78092
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Jones & Bartlett Learning
Tình trạng vật lý: 916 p.
Từ khóa: Holistic nursing, Holism, Health and Fitness, Medical
Danh mục: Điều dưỡng, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Important Notice: The digital edition of this book is missing some of the images or content found in the physical edition. This market leading resource in holistic nursing is published in cooperation with the American Holistic Nurses Association (AHNA). Each chapter is revised and updated by contributors from the best selling Fifth Edition, as well as new thought leaders from the field of holistic nursing
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)