Dữ liệu biên mục

Tiến trình xây dựng cộng đồng Asean: Thời cơ và thách thức pháp lý
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đỗ, Xuân Đang
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 123 tr.
Từ khóa: Cộng đồng ASEAN, Luật Quốc tế, Tổ chức liên chính phủ, Pháp luật quốc tế
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)