Dữ liệu biên mục

Stress nghề nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Thị Hường
Thông tin xuất bản: H. : ĐHKHXH&NV
Số trang:
Tình trạng vật lý: 100 tr.
Từ khóa: Tâm lý học ,Người lao động ,Doanh nghiệp tư nhân ,Stress nghề nghiệp
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)