Dữ liệu biên mục

Chính sách đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Cù, Văn Trung
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Chính trị học, Quan hệ ngoại giao, Việt Nam, Chính sách đối ngoại
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)