Dữ liệu biên mục

Ứng dụng tin học trong sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002920
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Chu, Văn Mẫn, 1952-
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 262 tr.
Từ khóa: Sinh học, Ứng dụng sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (BIO2205) Thống kê sinh học
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)