Dữ liệu biên mục

Hệ Mờ & Nơron trong kỹ thuật điều khiển
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền; Lại, Khắc Lãi
Thông tin xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 170
Từ khóa: Điều khiển thông minh, Trí tuệ nhân tạo, Hệ Mờ- Nơron
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)