Dữ liệu biên mục

Vật lý và kỹ thuật màng mỏng
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Nguyễn, Năng Định
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 246 tr.
Từ khóa: Vật lý ,Kỹ thuật màng mỏng
Danh mục: Vật lý
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)