Dữ liệu biên mục

Toán nâng cao cho học sinh lớp 10 - Đại số
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Phan, Huy Khải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 378 tr.
Từ khóa: Toán nâng cao ,Đại số
Danh mục: Toán học và Thống kê
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)