Dữ liệu biên mục

Hệ phương trình và phương trình chứa căn thức
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Phạm, Văn Hùng; Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 205 tr.
Từ khóa: Hệ phương trình, Căn thức, Phương trình chứa căn thức, Toán học
Danh mục: Toán học và Thống kê
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phương trình chứa căn, hệ phương trình là một nội dung quan trọng cần thiết đối với các học sinh lớp 9, lớp 10 khi rèn luyền kỹ năng giải toán. Hầu hết các phương pháp giải, các phương pháp biến đổi hay của việc giải phương trình các em sẽ được tiếp cận với các nội dung trong cuốn sách này. Cách phân tích để nhận dạng một phương trình và chọn lựa phương pháp giải thích hợp là khó và đa dạng...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)