Dữ liệu biên mục

Cơ sở lí thuyết hóa học dùng cho các trường Đại học kĩ thuật
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Nguyễn, Hạnh
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 264 tr.
Từ khóa: Hóa học, Lí thuyết hóa học
Danh mục: Hóa học
Môn học:
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hóa học hiện đại xâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống con người và các ngành kinh tế Quốc dân dưới dạng: - Cung cấp các vật liệu đặc biệt là các vật liệu có tổ hợp các tinh chất kĩ thuật phức tạp mong muốn, các sản phẩm hóa học...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)