Dữ liệu biên mục

Cơ sở lí thuyết hóa học dùng cho các trường Đại học kĩ thuật
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Nguyễn, Hạnh
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý: 264 tr.
Từ khóa: Hóa học ,Lí thuyết hóa học
Danh mục: Hóa học
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)