Dữ liệu biên mục

Giáo trình thực tập công nghệ kỹ thuật hóa học
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 43 p.
Từ khóa: Công nghệ hóa học, Hóa học
Danh mục: Hóa học
Môn học:
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Bài tực tập minh họa cho lý thuyết về một trong các dạng trao đổi nhiệt cơ bản truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt, xác định hệ số dẫn nhiệt của vật liệu và hệ số truyền nhiệt qua vách phẳng.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)