Dữ liệu biên mục

Giáo trình thực tập công nghệ kỹ thuật hóa học
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 43 p.
Từ khóa: Công nghệ hóa học ,Hóa học
Danh mục: Hóa học
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)