Dữ liệu biên mục

Điều dưỡng nội. Tập 1 (sách đào tạo cử nhân điều dưỡng)
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 236 tr.
Từ khóa: Điều dưỡng, Điều dưỡng nội
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Sách bao gồm các bài giảng thuộc chuyên ngành về tim mạch, hô hấp và nội tiết,....Thăm khám tim-mạch; Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp; Chăm sóc bệnh nhân nhồi máu cơ tim; Chăm sóc bệnh nhân thấp tim,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)