Dữ liệu biên mục

Điều dưỡng nội. Tập 1 (sách đào tạo cử nhân điều dưỡng)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Số trang:
Tình trạng vật lý: 236 tr.
Từ khóa: Điều dưỡng ,Điều dưỡng nội
Danh mục: Khác
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)