Dữ liệu biên mục

Điều dưỡng ngoại 2
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 218 tr.
Từ khóa: Điều dưỡng, Điều dưỡng ngoại
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chăm sóc ngoại khoa cơ bản, tiêu hóa, tiết niệu, tuần hoàn, thần kinh, chỉnh hình và kỹ thuật chăm sóc ngoại,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)