Dữ liệu biên mục

Điều dưỡng ngoại 1: dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 196 tr.
Từ khóa: Điều dưỡng ngoại, Y học
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Vai trò người điều dưỡng ngoại khoa; chăm sóc người bệnh choáng chấn thương; Nhiễm trùng ngoại khoa và chăm sóc; chăm sóc vết thương; ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)