Dữ liệu biên mục

Điều dưỡng cơ bản 2: dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 183 tr.
Từ khóa: Điều dưỡng, Y học
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chăm sóc các giai đoạn phát triển của cơ thể; Đo dấu hiệu sống; Kỹ thuật tiêm thuốc; ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)