Dữ liệu biên mục

Chỉnh hình và chấn thương học
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 134 tr.
Từ khóa: Chấn thương học, Chỉnh hình
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Kéo; kỹ thuật bột; gãy hở và tổn thương gân; thương tổn phần mềm; gãy chi trên; gãy xương chậu và gãy xương chi dưới; gãy xương ở trẻ em,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)