Dữ liệu biên mục

Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Trần, Thúy; Vũ, Nam
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 92 tr.
Từ khóa: Mạch chẩn, Thiệt chẩn
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chẩn đoán y học cổ truyền; bào chế đông dược; chẩn đoán học y học cổ truyền; ngoại khoa y học cổ truyền; nhi khoa y học cổ truyền;...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)