Dữ liệu biên mục

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Tài liệu đào tạo hộ sinh trung học)
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 170 tr.
Từ khóa: Y học, Chăm sóc sức khỏe, Y học
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giải phẫu sinh lý các bộ phận sinh dục nữ và khung chậu; Chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên; Chăm sóc sức khỏe sinh sản ở người phụ nữ tuổi mãn kinh; ....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)