Dữ liệu biên mục

Cẩm nang y khoa thực hành
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 271 tr.
Từ khóa: Y khoa, cẩm nang, Thực hành
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Trình bày những bệnh lý thường gặp ở các hệ thống trong cơ thể như bệnh ở mắt, bệnh ở tai mũi họng, bệnh ở hệ tim mạch, bệnh ở đường hô hấp,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)