Dữ liệu biên mục

Cẩm nang điều trị nhi khoa
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Số trang:
Tình trạng vật lý: 590 tr.
Từ khóa: Nhi khoa ,Cẩm nang
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)