Dữ liệu biên mục

Bệnh học và điều trị nội khoa: kết hợp Đông-Tây y (sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 563 tr.
Từ khóa: Bệnh học, Nội khoa
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần đại cương: định nghĩa, đặc điểm dịch tễ học của bệnh và phân loại theo cả YHHĐ và y học cổ truyền (YHCT), trong đó các khái niệm về từ ngữ YHCT được giải thích nhằm giúp học viên liên hệ và kết nối với các phần khác trong bài học dễ dàng hơn. Phần nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của YHCT dựa vào các triệu chứng YHHĐ cuả bệnh, tìm hiểu cơ chế bệnh sinh của YHCT sinh ra các triệu chứng ấy để rồi tổng hợp lại chọn ra những cơ chế bệnh sinh tương ứng, những nguyên nhân gây bệnh phù hợp ....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)