Dữ liệu biên mục

Bệnh học và điều trị nội khoa: kết hợp Đông-Tây y (sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Số trang:
Tình trạng vật lý: 563 tr.
Từ khóa: Bệnh học ,Nội khoa
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)