Dữ liệu biên mục

Bệnh học tim-thân-khớp-nội tiết (giáo trình giảng dạy của học viện quân y)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân
Số trang:
Tình trạng vật lý: 754 tr.
Từ khóa: Y học ,Bệnh tim ,Bệnh thân ,Bệnh khớp ,Bệnh nội tiết
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)