Dữ liệu biên mục

Bệnh học tim-thân-khớp-nội tiết (giáo trình giảng dạy của học viện quân y)
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 754 tr.
Từ khóa: Y học, Bệnh tim, Bệnh thân, Bệnh khớp, Bệnh nội tiết
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần 1: Bệnh tim mạch và thân học; Phần 2: Bệnh khớp và nội tiết học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)