Dữ liệu biên mục

Bách khoa thư bệnh học. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 403 tr.
Từ khóa: Bách khoa thư, Bệnh học
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Đây là bộ bách khoa thư bệnh học đầu tiên của Việt Nam, miêu tả một cách khoa học, chi tiết và có hệ thống hơn 300 căn bệnh phổ biến ở người, có đối chiếu với bảng phân loại bệnh học của Tổ chức Y tế thế giới OMS...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)