Dữ liệu biên mục

Tư bản : phê phán khoa kinh tế chính trị. Tập thứ ba. Quyển 3, toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần 2, các chương XXIX - LII
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67962
Tác giả: Marx, Karl
Thông tin xuất bản: M. : Tiến bộ
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chủ nghĩa MácSản xuấtTư bản
Danh mục: Sách, Kinh tế học
Năm xuất bản: 1987
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)