Dữ liệu biên mục

Cơ sở toán tài chính
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Trần, Trọng Nguyên
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Toán tài chínhToán học ứng dụng
Danh mục: Sách, 300 - Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)