Dữ liệu biên mục

Lý thuyết tăng trưởng
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Đàm Xuân Hiệp
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Kinh tếTăng trưởng
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 107 tr.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)