Dữ liệu biên mục

Giáo trình thanh toán quốc tế
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Chủ biên: Hà Văn Hội
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Thanh toán quốc tếChứng từNgân hàngGiáo trình
Danh mục: Sách, 300 - Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)