Dữ liệu biên mục

Giáo trình lý thuyết kinh tế của Karl Marx
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Chủ biên: Vũ Thị Dậu ; Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Kinh tế học Mác xítLý thuyết kinh tếGiáo trình
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)