Dữ liệu biên mục

Quản trị hành chánh văn phòng
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Hữu Thân
Thông tin xuất bản: H. : Thống kê
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Hành chính văn phòngKhoa học quản lýQuản lý hành chính
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội
Môn học:
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)