Dữ liệu biên mục

Ngữ nghĩa học : tập bài giảng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67803
Tác giả: Lê Quang Thiêm
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Nghiên cứu ngôn ngữNgôn ngữ học
Danh mục: Sách, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (LIN6552) Ngữ nghĩa học, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN4059) Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ Việt Nam và Ngôn ngữ học ứng dựng , (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)