Dữ liệu biên mục

Giáo trình thống kê sinh học : dùng cho sinh viên ngành Sinh học, Y học, Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Môi trường, Thuỷ sản...
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67021
Tác giả: Chu, Văn Mẫn
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Giả thiết thống kêQuan trắc sinh họcTham số
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (BIO2205) Thống kê sinh học, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO2406) Thống kê sinh học
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)