Dữ liệu biên mục

Các phương pháp phân tích vật liệu
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Năng Định ; Nguyễn Phương Hoài Nam, Phạm Đức Thắng
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQG HN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Vật liệuPhân tíchMaterials
Danh mục: Sách, Kỹ thuật
Môn học:
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 289 tr.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)