Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ tại trường mầm non B xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thu Hường
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Kỹ năng sống ,Giáo dục mầm non
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)