Dữ liệu biên mục

Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Giáo Dục
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Giáo dục trung học ,Chương trình hoạt động
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)