Dữ liệu biên mục

Hoạt động thông tin thư viện tại Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng : Luận văn ThS. Thông tin - Thư viện: 603202
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Hà Phương
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Thư viện khoa học ,Thông tin thư viện
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)