Dữ liệu biên mục

Tạo dựng việc làm cho người lao động tự do nông thôn nhập cư vào đô thị (Nghiên cứu trường hợp tại khu nhà tạm chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) :Luận văn ThS. Xã hội học và Nhân học: 603103
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn, Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Người lao động ,Việc làm
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)