Dữ liệu biên mục

Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Mai, Văn Duẩn
Thông tin xuất bản: H.: Khoa Luật
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật hình sự ,Luật và pháp chế
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)